Privacy beleid

Veilige verbinding en opslag

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw Vino Tappi account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van Secure Socket Layer. Dit is te herkennen aan een slotje in de adresbalk of onderaan uw browser en https:// voor de web link. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere ondernemer die klantgegevens opslaat voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Persoonsgegevens of verkort AVG genoemd). Ook Vinotappi werkt hier aan. Het doel van deze wetgeving is om de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren en natuurlijke personen in staat te stellen te allen tijde te kunnen achterhalen welke van hun gegevens bij welke organisaties worden opgeslagen.